×

Успішні ділові відносини будуються на довірі

Компанія «Техкомплект» розпочала свою діяльність на ринку кліматичного обладнання України в 2003 році.

Наші можливості

На сьогоднішній день «Техкомплект» займається комплексним постачанням обладнання для систем вентиляції, кондиціювання, опалення та холодопостачання.

Основний принцип роботи

Встановлення довгострокових партнерських відносин з клієнтами, які базуються на професіоналізмі, диференційованому підході та наданні функціонального, якісного та надійного обладнання для максимального задоволення потреб наших клієнтів

ПРО НАС

Компанія «Техкомплект» розпочала свою діяльність в 2003 році на ринку кліматичного обладнання України, і вже майже 20 років займається комплексним постачанням устаткування для систем вентиляції, кондиціювання, опалення та холодопостачання.

Наш колектив ─ кваліфіковані професіонали з багаторічним досвідом. Інженери центрального офісу та представництва в найбільших містах України, дозволяють якісно та вчасно вирішувати різноманітні задачі на об’єктах будь-якої складності. За період роботи наша команда реалізувала сотні проектів в Україні з найбільшими вітчизняними та іноземними підприємствами.

Ми співпрацюємо з технологічними виробниками кліматичного обладнання по всьому світі. Компанія «Техкомплект» є офіційним імпортером та дистриб’ютором компаній LG, Soler&Palau, Riello, Mekar, VENTILCLIMA, Ferrari, VTS, Airroxy, SENTERA, BROFER.

Наш головний орієнтир ─ довгострокові партнерські відносини з клієнтом. Ми докладаємо багато зусиль, аби вони залишались взаємовигідними, побудованими на професіоналізмі, диференційованому підході та чіткій комунікації.

Звідси, основні принципи співпраці :

  • -професійна підтримка та консультації, із самого початку ділових відносин

  • -чесна та прозора комунікація, з врахуванням побажань клієнта

  • -гарантія якості обладнання

  • -дотримання термінів постачання

Наша компанія - результат чітких дій та ясних цілей.

Звертайтесь і Ви переконаєтесь, що зробили правильний вибір.

About Us

Techkomplekt started its activity in 2003 on the market of climatic equipment of Ukraine, and for almost 20 years has been engaged in complex supply of equipment for ventilation, air conditioning, heating and refrigeration systems.

Our team ─ qualified professionals with many years of experience. Engineers of the central office and representative office in the largest cities of Ukraine allow solving various tasks on objects of any complexity qualitatively and in time. During the period of work, our team has implemented hundreds of projects in Ukraine with the largest domestic and foreign companies.

We work with technology manufacturers of air conditioning equipment around the world. Techkomplekt is the official importer and distributor of LG, Soler & Palau, Riello, Mekar, VENTILCLIMA, Ferrari, VTS, Airroxy, SENTERA, BROFER.

Our main focus is a long-term partnership with the client. We make great efforts to keep them mutually beneficial, built on professionalism, a differentiated approach and clear communication.

Hence, the basic principles of cooperation:

  • -professional support and advice, from the very beginning of business relations;

  • -honest and transparent communication, taking into account the wishes of the client

  • -equipment quality guarantee;

  • -доcompliance with delivery deadlines.

Our company is the result of clear actions and clear goals.

Contact us and you will be convinced that you have made the right choice.

Забезпечення комфортних кліматичних умов для наших клієнтів завдяки якісно виконаним послугам, постачанню якісної продукції та застосуванню нестандартних технічних рішень.

Якісні послуги

Нестандартні рішення

Першокласна продукція

м.Київ, вул.Вікентія Хвойки 18-14, БЦ Ост Вест Експрес

Kyiv, 18-14 Vikentiya Hvoiky Street, Ost West Express BC

ПН - ПТ 9:00 - 18:00

Mon - Fri 9:00 - 18:00

info@tekhkomplekt.com +38 067 442-87-80